انجیر مرطوب 200گرمی- 48تایی
این محصول با بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز وطی مراحل مختلف فرآوری وبسته بندی شده است حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید    
انجیر مرطوب 400گرمی - 24تایی
  این محصول با بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز وطی مراحل مختلف فرآوری وبسته بندی شده است حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید