انجیر سر گل

این محصول از انجیر های بینظیر است ودر آن صدیک زیادی وجود دارد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر مرطوب 200گرمی- 48تایی

این محصول با بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز وطی مراحل مختلف فرآوری وبسته بندی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

 

 

انجیر خشک AAA

این محصول از تعدادی انجیر غنچه ودهان بسته تشکیل شده واندازه آن درشت می باشد وتوسط دستگاهای میکانیزه جداسازی وسورت بندی شده است